Laisvės g. 19, LT–72261 Tauragė, tel. (8 446) 56 006, el. paštas rastine@smc.taurage.lm.lt

Naujienų archyvasDeprecated: Function eregi() is deprecated in /users/taurage/tausmcw/public_html/allnews/pagrindinis/inc/functions.inc.php on line 21

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /users/taurage/tausmcw/public_html/allnews/pagrindinis/show_archives.php on line 19

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /users/taurage/tausmcw/public_html/allnews/pagrindinis/inc/shows.inc.php on line 54

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /users/taurage/tausmcw/public_html/allnews/pagrindinis/inc/shows.inc.php on line 54

SVEIKINIMAS

SVEIKATINIMO PROJEKTO „SVEIKATA – MŪSŲ ATSAKOMYBĖ“ ĮGYVENDINIMAS

Gruodžio 16 dieną Tauragės SMC 9–12 klasių mokiniai dalyvavo praktiniame užsiėmime „Savikontrolės įgūdžių stiprinimas stresinėse konfliktinėse situacijose“, kurį vedė psichologė Eglė Ramanauskaitė.
                Moksliniais tyrimais įrodyta, kad daug įtampos patiriame konfliktinėse situacijose, kuomet įvyksta interesų nesuderinamumas ir siekiame laimėti savo tiesą. Mokykloje tai – dažnas reiškinys. Siekiant pozityvaus mokinių bei mokytojų bendravimo, užsiėmimo dalyviams buvo suteikta galimybė susipažinti su savikontrolės būdais norint gesinti, spręsti konfliktą ar jo išvengti, pasimokyti kaip panaudoti psichologines technikas įtampai kontroliuoti stresinėje situacijoje.

Direktoriaus pavaduotoja     Ona Sturonienė


KARIUOMENĖS DIENOS MINĖJIMAS SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRE

        Lapkričio 25 dieną, paminint Lietuvos kariuomenės įkūrimo 92-ąsias metines,  Tauragės SMC vyko mokinių, mokytojų, centro  direktoriaus susitikimas su Karo prievolės administravimo tarnybos prie KAM  (KPAT) Klaipėdos KPC teritorinio Tauragės skyriaus ir Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės 309 kuopos kariais, tarp kurių – mūsų centro 11 klasės mokinys savanoris Remigijus Beniušis.
        KPAT Teritorinio Tauragės skyriaus vedėja kpt. Asta Vilavičienė supažindino su Lietuvos kariuomenės garbinga praeitimi, pokario laikotarpiu, šių dienų kariuomenės struktūra ir galimybėmis.
       KASP 309 kuopos vadas kpt. Egidijus Šimkus pasakojo apie savanoriškąją tarnybą, ginklus. Mokiniams ir mokytojams buvo suteikta galimybė pasimatuoti šalmą ir kareivišką amuniciją.
        Dėkojame kariams už įdomų Lietuvos kariuomenės pristatymą.
        Daugiau galite paskaityti http://www.karys.lt

 Mokytoja L. Austrevičienė

 Akimirkos iš susitikimo...


BESIMOKANTI SMC BENDRUOMENĖ

Kiekvieną rudenį Lietuvoje organizuojamos suaugusiųjų švietimo savaitės. Toks renginys Centre jau seniai tapo tradicija. Praėjusiais metais buvo organizuota suaugusiųjų švietimo savaitė , pavadinta „Mokslo, kūrybos ir inovacijų keliu“. Ji buvo skirta mokinių kūrybiškumo skatinimui, Lietuvos vardo 1000 – mečiui paminėti.

Šių metų Tauragės SMC švietimo savaitė prasidėjo 2010 m. lapkričio 15  d. ir tęsėsi iki 19 dienos. Ši, vienuoliktoji, buvo skirta besimokančios organizacijos kultūrai puoselėti.

Kadangi spalio mėnesį mokėsi SMC mokytojų  bendruomenė (dalyvavome seminare „Suaugusieji ir jų mokymasis“ VDU), šią  savaitę skyrėme bendrai veiklai: mokėmės gyventi sveikai, mokėme vieni kitus (pamokas vedė buvę SMC mokiniai),  mokėmės vieni iš kitų – stebėjome atvirą pamoką „Magiškoji Šiaurė“, susipažinome su projekto „IKT – saugus investavimas į mano ateitį“ rezultatais.

Apie renginius ir numatomas veiklas bendruomenei paskelbėme informaciniame stende, mokyklos svetainėje.

PRASIDEDA 2010 METŲ SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO SAVAITĖ

„Besimokanti SMC“

2010 m. lapkričio 15-21 d. Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija skelbia suaugusiųjų švietimo savaitę. Kaip ir kasmet, Tauragės SMC  bus organizuojama švietimo savaitė, kuri prasidės 2010 m. lapkričio 15 d. ir tęsis iki lapkričio 19 dienos.

Organizuoti suaugusiųjų švietimo savaitę SMC jau seniai tapo tradicija. Praėjusiais metais buvo organizuota suaugusiųjų švietimo savaitė ,pavadinta „Mokslo, kūrybos ir inovacijų keliu“, skirta mokinių kūrybiškumo skatinimui bei Lietuvos vardo 1000- mečiui paminėti.

Vienuoliktoji suaugusiųjų švietimo savaitė skiriama besimokančios organizacijos kultūrai puoselėti.

SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO SAVAITĖS RENGINIAI 2010 M. LAPKRIČIO 15-19 D.
Lapkričio 15 dieną prasideda suaugusiųjų švietimo savaitė, kurios metu vyks eilė renginių, į kuriuos kviečiame SMC bendruomenės narius bei visus norinčius dalyvauti.
Laukiame Jūsų!

Data, laikas

Renginys  (pavadinimas)

Lapkričio 15 d.

 

Suaugusiųjų švietimo savaitės atidarymas – informacinių pranešimų rengimas žiniasklaidai, mokyklos svetainei 

Lapkričio 16 d.

18.00 val.

Mokomės vieni iš kitų:

1. Projekto „IKT – Saugus investavimas į mūsų ateitį“ rezultatų pristatymas bendruomenei.

 

Lapkričio 17 d.,

17.00 val.

Mokomės gyventi sveikai:

 Gyd. I.Skurvydienės paskaita „Rūkymo žala“.

Lapkričio 17 d.

18.30 val.

Mokome vieni kitus:

  1. Medžio drožybos pritaikymo gamyboje galimybės.
  2. Servetėlių vėlimo technologija.

Pamokas veda buvę SMC mokiniai

Lapkričio 18 d.17.40

Mokomės vieni iš kitų:

Atvira integruota geografijios,  informacinių technologijų, muzikos  ir dailės pamoka „Magiška Šiaurė“.

Lapkričio 19 d. 17 val.

Mokinių darbų paroda.

Baigiamasis renginys – vakaronė

Parengė SMC direktoriaus pavaduotoja

Ona Sturonienė


KOKS BUS VIDURINIS UGDYMAS?

                   Žinia, kad keičiantis laikams, požiūriui ir poreikiams, kinta ir švietimo sistema. Niekam net nekyla abejonių, kad švietimas yra prioritetinė sritis, nes nuo jo kokybės iš dalies priklauso mūsų tautos ateitis ir pažanga. Todėl vis kinta ir ugdymo programos. Jau išdiskutuotos ir patvirtintos pagrindinio ugdymo bendrosios programos (2008 m. rugpjūčio 26 d. įs. Nr. ISAK-2433), antrus metus dirbama pagal jas.
                 Atėjo laikas atnaujinti ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas. Minėtų programų projektai yra paskelbti Ugdymo plėtotės centro, Švietimo ir mokslo ministerijos internetiniuose puslapiuose, komentuojami ir redaguojami. Programų rengimas nėra tik akademikų, ministerijos reikalas – aktyvinama ir mokytojų bendruomenė, nes būtent mokytojas ir turės vadovautis tomis programomis planuodamas mokinių ugdymą. Jo pasiūlymai, kritinė nuomonė labai svarbi.


KONSTITUCIJOS ŽINIŲ TESTAS
               Spalio 25 d. mūsų centras pažymėjo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18-ąjį gimtadienį – rašė konstitucijos testą. Šis testas tikrino jaunų žmonių žinias apie svarbiausią Lietuvos dokumentą – Konstituciją. Klausimai testui buvo parinkti iš  įvairių straipsnių, taigi testas reikalavo ne tik bendrojo išsilavinimo,  bet ir tikslių žinių. Testą rašė 9-12 kl. mokiniai. Deja, nei vienam mokiniui nepavyko surinkti 25 taškų ( tiek klausimų su pasirenkamaisiais variantais buvo pateikta teste}. Geriausiai testą parašė 9-kai, antroje vietoje liko 12-kai, o trečioji vieta atiteko 11-kams. Geriausia Lietuvos Respublikos konstitucijos žinove tapo 9 kl. mokinė Ilona Ščelienė.  Dėkoju visiems mokiniams už aktyvų dalyvavimą Konstitucijos žinių patikrinime.

 

Istorijos ir anglų kalbos mokytoja Audronė Sermontienė
SMC BENDRUOMENĖS INICIATYVOS DALYVAUJANT ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETO ORGANIZUOJAMUOSE RENGINIUOSE

Spalio 2 dieną Vilniuje ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas pradėjo paskaitų ciklą ekonomikos ir vadybos temomis bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams. Pirmą paskaitą „Gamybos prosesų valdymas“ skaitė projektų valdymo konsultatantas, docentas V. Būda.
           Paskaitoje dalyvavo ir SMC mokytoja O. Sturonienė, mokanti dešimtokus ekonomikos. Paskaitoje buvo galima sisipažinti su gamybos procesų valdymu bei praktiškai jame dalyvauti gaminant prekę – popierinį lėktuvėlį.

SEMINARAS CENTRO MOKYTOJAMS VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETE KAUNE

                  Suaugusiųjų mokytojas yra vadinamas andragogu. Vadinasi, pavadinimo skirtumas kažką reiškia – reiškia tai, kad pedagogo ir andragogo tikrai ne ta pati veikimo sritis. Suaugusiųjų mokytojas, dirbdamas su brandžiais įvairaus amžiaus žmonėmis, turi išmanyti suaugusiojo psichologiją, jo poreikius, mokymosi motyvus ir net galimus kompleksus.


MOKINIŲ DĖMESIUI!

Kviečiame aktyviai dalyvauti sveikatinimo projekte „Sveikata – mūsų atsakomybė“.

Noriu priminti nuveiktus darbus įgyvendinant šį projektą:

1.             Sveikos vakarienės gaminimas, kuris vyko praėjusių mokslo metų pavasarį ir jame dalyvavo 9- 11 klasių mokiniai.

2.             Paskaita- praktinis užsiėmimas „Streso kilmė – nežinomybė“, kurią vedė psichologė Eglė Ramanauskaitė.

TARPTAUTINĖ MOKYTOJO DIENA

PASKAITA „STRESO KILMĖ – NEŽINOMYBĖ“

     Rugsėjo 28 dieną, 18.30 val. Tauragės SMC vyko paskaita – praktinis užsiėmimas „Streso kilmė – nežinomybė“ pagal sveikatinimo projektą „Sveikata – mūsų atsakomybė“. Paskaitoje dalyvavo 23 mūsų centro mokiniai. Užsiėmimą vedė psichologė Eglė Ramanauskaitė.

,,KALBŲ KENGŪROS“ KONKURSO NAUJIENOS

Nuo 2008 metų Lietuva prisijungė prie tarptautinio KALBŲ KENGŪROS konkurso. Tai kiek sąlygiškas pavadinimas, nes projektas apima kalbų, literatūros, bendrosios kultūros, logikos bei civilizacijos sritis. Projekte dalyvauja 3 – 12 klasių moksleiviai iš įvairių Europos šalių. Taip pat prie šio tarptautinio projekto prisijungė kai kurios Amerikos bei Azijos šalys. Visų šalių mokiniai, dalyvaujantys projekte, atlieka tas pačias užduotis. Jos kiekvienais metais yra rengiamos kolegialiai vienoje iš šalių dalyvių. Vykdydamos projektą šalys vadovaujasi vienodomis taisyklėmis, vertinimo kriterijais bei tvarka.

VERTIMŲ IR ILIUSTRACIJŲ PROJEKTAS „TAVO ŽVILGSNIS“

Vertimų ir iliustracijų projektas „Tavo žvilgsnis“ skaičiuoja jau devintus metus. Mokinių kūrybinės iniciatyvos fondas palaiko bei plėtoja iniciatyvą ,,Pasaulis taps atviras, jeigu mokėsime bendrauti!“ Skatinama išmokti bent vieną tarptautinės vartosenos ir kaimyninių tautų kalbą. Tokia yra UNESCO paskelbta perspektyva, kviečianti ir mūsų šalies moksleivius dalyvauti vertimų konkurse.

4 – 12 klasių moksleiviai bei studentai verčia grožinės literatūros tekstus iš anglų, prancūzų, rusų ir vokiečių kalbų. Projekto užduotys atliekamos mokyklose ir atsiunčiamos Lietuvos paštu. Finalinėje šventėje dalyvauja mokytojai ir moksleiviai iš beveik 600 Lietuvos mokyklų (apie 30 000 dalyvių). Kartu vyksta ir tekstų iliustravimo įvairiomis technikomis konkursas. Vertimus iliustruoja apie 5000 mokinių.

Šiame projekte šiemet dalyvavo ir dvi mūsų centro moksleivės - dešimtokė Viktorija Uginčiūtė bei abiturientė Erika Geštautaitė. Merginos vertė iš vokiečių kalbos į lietuvių kalbą. Labai džiugu, kad Erika Geštautaitė tapo vertimo konkurso laureate. Sveikiname Eriką ir jos mokytoją Rimą Banzinienę!


SMC pavaduotoja Ona Sturonienė
RUGSĖJIS SUKVIETĖ IR SMC MOKINIUS


Padovanosiu tau geltoną klevo lapą –
Ruduo išskynė vasaros gėles...
Tegul jis apie rugsėjo prasmę šneka
Ir mena saulės sklidinas dienas...

                      Gal kiek ir liūdna, kad baigėsi karštuolė vasara, bet atėjęs ruduo taip pat savaip turtingas ir įdomus. Rudens pradžią skelbia Mokslo ir žinių diena – Rugsėjo pirmoji. Tai ne tik mokytojų ir mokinių šventė, bet ir daugybės šeimų – tai ženklas, kad šeima kitaip planuos kasdienybę...

                      Rugsėjo pirmoji sukvietė ir SMC mokinius į klases. Mokytojai džiaugėsi ir sugrįžusiais po vasaros, ir naujais mokiniais. Visą bendruomenę su naujų mokslo metų pradžia sveikino SMC direktorius Arimantas Šerlinskis ir pavaduotoja Ona Sturonienė bei garbingas svečias – vicemeras Silverijus Statkus. Beje, svečias centrui įteikė simbolinę dovaną – knygą ,,Lietuvos miesteliai“ bei pažadėjo šiek tiek pasirūpinti ir SMC materialine gerove.

                      Centro mokytojai džiaugėsi ne tik mokiniais, darbo pradžia, bet ir nauju, erdviu mokytojų kambariu. Tradicijų taryba organizavo teatralizuotą administracijos ir mokytojų įvedimą į naują buveinę. Juk manoma, kad linksmai pradėti darbai geriau sekasi...

SMC mokytoja Audronė Anulienė


SMC direktoriaus pavaduotoja Onutė Sturonienė

SMC direktorius Arimantas Šerlinskis ir vicemeras Silverijus Statkus

TAURAGĖS MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS CENTRO INFORMACIJA

 
Sprendimas: L. Austrevičienė , D. Jakaitis 2010 m.